Schengen .dk
Information om at rejse uden pas i Europa

 

Schengen-samarbejdet var oprindelig en selvstændig aftale mellem en række selvstændige lande, men i dag er Schengen-samarbejdet en integreret del af EU. Andre ikke-EU-lande kan dog tilslutte sig samarbejdet, så det er muligt at rejse mellem landene uden at vise pas. Det giver også mulighed fr at søge fælles visum ved besøg i Schengen-landene.

De lande som deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet, og hvor man som turist derfor ikke skal vise pas ved grænsen, er:

Belgien Danmark Estland
Finland Frankrig Grækenland
Island (ikke EU-land) Italien Letland
Litauen Luxembourg Malta
Nederlandene Norge (ikke EU-land) Østrig
Polen Portugal Slovakiet
Slovenien Spanien Sverige
Tjekkiet Tyskland Ungarn
    Schweiz
(ikke EU-land)

Lande som deltager i Schengen-samarbejdet, men hvor man fortsat skal vise pas ved grænsen:

Bulgarien Cypern Irland
  Rumænien Storbritannien

De nye EU-lande Bulgarien, Cypern og Rumænien er som alle nye medlemslande bundet til at være en del af Schengen-samarbejdet. Det er derfor kun et spørgsmål om tid, hvornår de er klar til at fjerne paskontrollen i forhold til de øvrige Schengen-lande.

12. december 2008 tilsluttede Schweiz sig det fulde Schengen-samarbejde og landet kan derfor nu besøges alene med et Schengen-visum eller og uden paskontrol. I en periode vil der dog fortsat være paskontrol i landets lufthavne..

EU-landene Storbritannien og Irland har forbehold for dele af Schengen-samarbejdet, hvilket betyder, at man som EU-borger fortsat skal vise pas ved grænsen til disse lande, og der er ingen umiddelbar udsigt til, at kontrollen ophæves. De to lande deltager til gengæld i Schengen-aftalens samarbejder om information - SIS og SIRENE

Grønland og Færøerne er ikke medlem af hverken EU eller Schengen. Der er dog lavet en særlig aftale i forhold til Schengen, som gør, at EU-borgere stadig kan rejse til Grønland og Færøerne uden at vise pas. For ikke-EU-borgere gælder imidlertid, at deres Schengen-visa ikke gælder til Grønland og Færøerne. Et visum til Danmark giver dermed heller ikke automatisk adgang til Grønland og Færøerne.

Selv om man ikke skal vise pas ved rejse imellem Schengenlandene, har man fortsat pligt til at kunne identificere sig. Nogle lande - fx Tyskland - har et identitetskort, som kan bruges, hvorimod danskere kun har mulighed for at identificere sig ved at vise pas. Pas skal derfor altid medbringes ved rejse i Schengen-landene.

For hele Schengen-området gælder at paskontrollen er ophævet - men at den til enhvert tid kan genoptages, hvis der er grund til det - for eksempel af sikkerhedshedsyn i forbindelse med større topmøder eller lignende.

Er man særlig uheldig, kan man derfor stadig risikere at skulle vise pas ved rejser mellem Schengen-landene.

Denne side er en privat informationsside at rejse i Schengenlandene. Ønsker du mere information kan du finde blandt andet finde det på:

Europakommissionens info-side om at rejse i Europa

Folketingets EU-oplysning om Schengen

Europakommissionens generelle oplysning om Schengen

Beskrivelse af Schengen-samarbejdet på Wikipedia